Zwykłe dni z niezwykłymi dziećmi” Zapiski terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca terapeutyczna z dzieckiem z dodatkowym chromosomem 21

Dnia 21 marca Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa

BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU I WZROKU

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW