ZAPROSZENIE na Spotkanie integracyjne WWR - 21.o9.2o17

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2017/18

Procedury zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce.

Harmonogram posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju z rodzicami w ramach „grupy wsparcia” w roku szkolnym 2017/2018