Relacja ze spotkania „grupy wsparcia” w dniu 1 grudnia 2016 r. dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Jak zmotywować rodzica do współpracy z nauczycielem - relacja z sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w dniu 01.12.2016 r.

Jak przygotować dziecko na spotkanie z logopedą?

WWR - zaproszenie dla Rodziców na spotkanie z terapeutą

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie wobec każdego