ZABAWY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY MAŁEGO DZIECKA

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce coraz częściej trafiają rodzice dzieci, które pomimo ukończenia 3 roku życia nie mówią lub używają bardzo mało słów w codziennej komunikacji. Wiemy, że każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny jednak, gdy mowa nie pojawia się do 3 roku życia należy skonsultować się ze specjalistą (logopedą, psychologiem), który podejmie odpowiednie kroki, a także udzieli rodzicowi wskazówek w jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka w codziennych zabawach. U dzieci z ORM (opóźniony rozwój mowy) należy wykluczyć wadę słuchu, zaburzenia neurologiczne, niepełnosprawność intelektualną, skrócone wędzidełko podjęzykowe.

Podczas oceny kompetencji językowych dziecka z ORM istotnym jest:

 • ilość wypowiadanych przez dziecko słów oraz ich ocena pod względem artykulacyjnym,
 • umiejętność komunikacji swoich potrzeb w sposób niewerbalny (gest palcem, dłoni itp.),
 • stosowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych (odgłosów zwierząt, pojazdów),
 • rozumienie przez dziecko poleceń i komunikatów płynących z otoczenia,
 • sprawność i budowa artykulatorów,
 • prawidłowy tor oddechowy,
 • kontakt wzrokowy.

Proces nabywania mowy jest co prawda zaprogramowany genetycznie, ale bez odpowiedniej stymulacji jej rozwój jest narażony na opóźnienia. Głównie chodzi tu o kontekst społeczny, czyli, żeby rozwijać mowę, to trzeba mieć do kogo mówić. I nie chodzi tu wyłącznie o sytuację, kiedy dziecko ma możliwość słuchania tego co i jak mówią dorośli. Podstawą jest budowanie w dziecku doświadczenia, że jest ono słuchane i dorośli wchodzą z nim w interakcje polegającą na wspólnym omawianiu jakiejś sytuacji lub na wymianie myśli ubranych w słowa lub przynajmniej gesty, jeśli dziecko nie umie jeszcze nazwać wszystkiego. Nie można tego mylić z sytuacją wydawania dziecku poleceń ani stosowaniu monologu, który „zalewa” dziecko nadmiarem informacji słownych niezrozumiałych dla niego. Mowa rozwija się w dialogu, a dialog jest oparty na wymianie i na interakcji.

Zapraszam rodziców do wspólnych zabaw z dzieckiem, które będą stymulowały rozwój mowy. Propozycje ćwiczeń w postaci filmów i opracowanych materiałów będą systematycznie ukazywały się na stronie naszej poradni.

mgr Monika Anyszkiewicz-neurologopeda.

DZIEŃ KONSULTACJI

DZIEŃ KONSULTACJI

W sobotę, 10 października 2020r.w godzinach 9.00-12.00, Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju zaprasza rodziców dzieci objętych zajęciami WWR do
skorzystania z konsultacji z psychologiem, logopedą, pedagogiem.
Zapisy u poszczególnych specjalistów.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2020/21

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warce, przygotowanej na rok szkolny 2020/21.

Czytaj więcej

Ćwiczymy grafomotorykę

Sprawność manualna dziecka  nie jest nam dana wraz z urodzeniem i musimy ją wykształcić zarówno poprzez swobodny ruch, jak i działania sterowane. Jest ona zintegrowana z szeregiem innych umiejętności – powinna być ćwiczona na długo przed momentem, kiedy dziecko zacznie naukę pisania. Bardzo pomocne okazują się w tej kwestii ćwiczenia grafomotoryczne dla maluchów, które warto włączać do ich codziennych zabaw. Dzięki formie zabawowej dzieci chętnie podejmują aktywności związane z ćwiczeniem małej motoryki , nabierają zręczności i wyrabiają umiejętności takie jak szybkość, zwinność czy wytrzymałość. 
Prawidłowy rozwój motoryki małej pozwala też zbudować pozytywny obraz siebie, w którym “umiem”, “potrafię”, “zrobię to” stają się nieodłącznym elementem przekonania o własnych możliwościach.

Czytaj więcej

AUTOAGRESJA WŚRÓD NASTOLATKÓW

Samookaleczenie

Jest to zamierzone uszkodzenie ciała. Może mieć formę powierzchownych lub głębokich ran ciętych, przypalania, poparzenia wodą lub chemikaliami, podduszania się, uderzania głową w ścianę, intensywne szorowanie skóry, wbijania ostrych przedmiotów, a nawet łamania kości. Głównym motywem wśród nastolatków jest rozładowanie negatywnych emocji i chęć zwrócenia na siebie uwagi. Zdarza się, że rodzajem autoagresji są również katorżnicze ćwiczenia fizyczne lub drakońska dieta.
Rozpowszechnienie zachowań związanych z samookaleczaniem mieści się w zakresie od 2 do 35 % wśród uczniów w ciągu roku. Często jest to decyzja nagła, wynikająca z poczucia bezradności, złości i poczucia winy.

Czytaj więcej

PROPOZYCJE NA WSPÓLNE RODZINNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO.

Zbliżające się wakacje mogą być dla dziecka zarówno czasem odpoczynku od szkolnych obowiązków, ale także czasem rozwoju i nabywania nowych umiejętności. Warto zatem, aby rodzice zaangażowali się w wolny czas dziecka, aby spędziło go efektywnie i kreatywnie. Chwile spędzone wspólnie z dzieckiem mają istotny wpływ na jego rozwój emocjonalny, psychiczny i społeczny. Czas spędzony z rodziną zbliża do siebie poszczególnych jej członków, buduje silną więź pomiędzy członkami rodziny i wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości dziecka. Ponadto ma działanie terapeutyczne – rozluźnia, pozwala doznać radości ze wspólnego przeżywania i uczy rozmawiać. Należy pamiętać o tym, aby nie narzucać dzieciom rodzaju zabaw. Dobrze jeśli wspólnie z dzieckiem naradzimy się, co chciałoby robić. Warto również wykorzystać naturalną dziecięcą ciekawość i pobudzać kreatywność.

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z dorastającym synem, córką?

Wychowanie to długi i trudny proces w czasie którego kształtuje się osobowość Waszego dziecka. Można powiedzieć, że wyniki wychowania zależne są od świadomego i celowego oddziaływania rodziców i wychowawców na dziecko. Wychowywać to znaczy kochać, wspierać rozwój i szanować odrębność dziecka oraz jego prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. 

Myślę, że poniższe publikacje podpowiedzą Państwu jak postępować gdy dorastające dziecko nie słucha rodziców lub jak Informować dziecko o zakazach lub ograniczeniach.

Czytaj więcej

Nieśmiałość czy mutyzm wybiórczy?

Każdemu dziecku zdarza się być nieśmiałym, wstydzić się i krępować w nowych sytuacjach, szczególnie przy obcych osobach.  Jest to zjawisko naturalne i rozwojowe.

Jednak gdy takie sytuacje powtarzają się często, dziecko nie odzywa się  lub mówi szeptem oraz obserwujemy u dziecka lęk, niepewność należy udać się do specjalisty (psycholog, logopeda).  Być może mamy do czynienia z mutyzmem wybiórczym (inaczej nazywanym mutyzmem selektywnym).

Wyniki badań z ostatnich lat wskazują, że mutyzm jest zaburzeniem mowy o podłożu lękowym. W starej, choć jeszcze obowiązującej do stycznia 2022 roku, klasyfikacji ICD 10, mutyzm występuje wśród zaburzeń funkcjonowania społecznego( F.94.0). Jednak w najnowszej wersji ( ICD 11) widnieje już w grupie:  „ Zaburzenia lęku  i zaburzenia związane ze strachem”.

Ta zmiana ma istotne znaczenie z uwag na przyczyny. Mutyzm wybiórczy ma u swojego źródła lęk  i tylko poprzez właściwe oddziaływania na dziecko można osiągnąć poprawę.

Czytaj więcej

Zajęcia terapeutyczne w czasie pandemii

Nadrzędnym, najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Zajęcia te mają  również na celu wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości oraz rozwijanie kreatywności.

Prezenty na Dzień Mamy które można wykonać w domu, to nie tylko ciekawe spędzanie wolnego czasu, ale również usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i sprawności ruchowej w obrębie motoryki małej – sprawności ręki. Są to świetne ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej.

Chcesz zrobić mamie niespodziankę w dniu jej święta ? Wybierz jeden z poniższych pomysłów i wykonaj samodzielnie lub z pomocą starszego rodzeństwa.

Wiosenny bukiet dla Mamy

Potrzebne będą:

·       kolorowa bibuła

 • kolorowy papier
 • wstążka
 • nożyczki
 • klej

Wykonanie:

 Z kolorowego papieru wycinamy kształt przypominający bukiet kwiatów oraz kilkanaście płatków kwiatów. Z bibuły formujemy kulki i doklejamy je do kwiatków. Całość owijamy bibułą i przewiązujemy wstążką.

 

Kolorowa ramka

Potrzebne będą:

·       patyczki do lodów (kilkanaście dłuższych i cztery krótsze)

 • brystol
 • taśma dwustronna
 • kolorowy brystol lub papier
 • opcjonalnie farby akrylowe
 • dziurkacz
 • nożyczki

 Wykonanie:

 Wycinamy 14 kolorowych pasków z brystolu (wielkości patyczków) i przyklejamy je za pomocą taśmy dwustronnej. Opcjonalnie możemy patyczki pomalować farbą akrylową.

 

 

 

Patyczki naklejamy na prostokąt wycięty z brystolu. Do pionowej ramki już kolorowej przyklejamy krótsze  kolorowe patyczki (najpierw przyklejamy poziomo, a następnie pionowe, tak by zdjęcie się trzymało). Krótsze patyczki ozdabiamy wcześniej kropkami wyciętymi za pomocą dziurkacza.

 

 

 

  

Słonecznik z ziarenek kawy i makaronu

Potrzebne będą:

 • kartka
 • makaron świderki
 • garść ziaren kawy
 • zielona bibuła
 • klej
 • nożyczki

 Wykonanie:

 Na kartce rysujemy koło. Smarujemy je klejem i posypujemy ziarenkami kawy. Następnie dookoła przyklejamy makaron. Na koniec z bibuły przyklejmy łodygę i liść.

 

 

 

Zachęcam do samodzielnego wykonywania prac plastycznych przez dzieci korzystając z portalu CzasDzieci.pl

„Portal CzasDzieci.pl powstał po to, by pokazać Najmłodszym, że Dzieciństwo to wspaniały czas, czas dzieci ale i Wasz wspólny… nieoceniony i zawsze zbyt szybko przemijający”.

 

Mgr Elżbieta Paczka – pedagog PPP

 
 
 

Gotowość szkolna dziecka

Gotowość  szkolna oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego i fizycznego, który pozwala mu sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. W związku z tym dojrzałość  szkolna w dużej mierze zależy od harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich tych strefach. Aby przebiegał on bez przeszkód, w przedszkolu realizuje się roczny obowiązek przygotowania do nauki w szkole. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyznacza nauczycielom liczne cele pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzięki której dzieci mają zdobyć kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej.

Czytaj więcej